GIRAFFSPRÅKET
Ett kreativt och kontaktskapande förhållningssätt.
Målet är att skapa kontakt och en god anda som bygger på en etisk och empatisk värdegrund. En förutsättning för en god anda är en konstruktiv och empatisk kommunikation som bygger på respekt.
Giraffspråket (Nonviolent Communication) utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och har som värdegrund ärlighet, öppenhet och empati.
Istället för att analysera vad som är fel med den man talar med (eller hos sig själv) och försvara sig eller anklaga, uttrycker vi våra behov och önskemål rakt och ärligt.

Giraffspråket är en kommunikationsmodell som är tydlig och effektiv den ger ett nytt sätt att kommunicera, där spända situationer kan förändras till något konstruktivt. Det är en modell som hanterar konflikter på alla nivåer där konflikter uppstår, med respekt för våra egna och andras känslor, behov och värden. Giraffspråket har även visat sig mycket effektivt som ett kreativt redskap till personlig utveckling, för att stödja utvecklingen av självständighet och ömsesidighet.
"Giraffspråket" - Nonviolent communication
- är utvecklat av den amerikanske psykologen Dr Marshall Rosenberg. Kommunikationsmodellen är ett förhållningssätt som underlättar dialog och ömsesidighet i mänskliga relationer. Ta gärna en titt på NonViolent Communications hemsida.
www.cnvc.org
BOK
Läs mer om min bok “Giraffspråket; Känslans Kommunikation en väg till kontakt och förändring”.