I boken Giraffspråket; Känslans Kommunikation en väg till kontakt och förändring beskriver jag kommunikationsmodellen och ger en del exempel för att belysa hur sättet att kommunicera kan ha en avgörande betydelse i våra mellanmänskliga möten.
Boken, som idag har sålt över 20 000 ex, kan beställas på kontaktsidan.

Med denna bok vill jag beskriva förhållningssättet och kommunikationsmodellen Giraffspråket genom att belysa hur sättet att kommunicera, varsebli och tänka kan ha en avgörande betydelse i våra mellanmänskliga möten, och i alla högsta grad vid konflikthantering. Vi kan medvetet förändra vårt tänkande och skaffa oss ett språk för att bidra till eget och andras välbefinnande.

Se läsares upplevelser och tankar om Giraffspråket

En modell för kontaktskapande kommunikation.
Utdrag ur recension i SSR-tidningen 6/2002.
“Giraffspråket “ är en välskriven och pedagogiskt anlagd bok. Den presenterar inga revolutionerande nyheter inom kommunikationens område men bidrar med en systematiserad och konkret arbetsmodell. Den väcker tankar och gör läsaren uppmärksam på det sammansatta och mångfasetterande samspel som äger rum när människor möts.”

I boken Här och NU -medveten närvaro genom kundaliniyoga och giraffspråket beskrivs hur dessa tekniker hjälper oss att göra vår kropp och vårt sinne uppmärksamma på det som är här och nu. Det är då som vi kan komma i kontakt med vårt inre som ger oss kraft och är helande. Vi lär känna oss själva och blir mer öppna i mötet med andra människor.

Boken kan beställas här.
Förankra ditt ledarskap -
Se behov och gränser med giraffcoachen

Ledarskap börjar med dig själv. Genom att finna och utveckla din inre ledare får du mer energi och blir tydligare i ditt självledarskap, såväl privat som i jobbet. Det snabbt föränderliga arbetslivet bygger på kommunikation. Det kan vara svårt att nå fram till varandra – vi lyssnar inte klart eller så lyssnar vi inte alls; vare sig till våra egna eller andras behov. Vi blir stressade, ser inte var gränserna går och undviker konflikter i stället för att se dem som en möjlighet till utveckling och förändring.

I boken belyser Anne-Christine de framgångsfaktorer hon använder för att hantera konflikter och förändring och finna sitt egna ledarskap. Vi ser på olika ledarskapsstilar samt vikten av dialog med sig själv och andra där vi är medvetet närvarande, vilket främjar en organisationskultur där vi kan finna tilltro och tillit. Du får stifta bekantskap med olika kreativa utforskande metoder, modeller och teorier. Samtliga är väl beprövade och kan tillämpas i olika sammanhang, i den dagliga verksamheten och i ledarskapsutveckling. Förankras i ditt ledarskap och bli en modigare ledare. Reflektera över hur du vill ta ledarskapet över ditt liv, och ha sedan boken nära till hands när du ställs inför olika situationer – det är en inspirations- och klokbok att återvända till.

Giraffen är din följeslagare. Giraffspråkets förhållningssätt bygger på ärlighet, öppenhet och empati. I denna bok tar Anne-Christine Smith sin succebok Giraffspråket- Känslans kommunikation en väg till kontakt och förändring vidare in i ledarskapets mångfacetterade värld.

Beställ enkelt på komlitt.se.