OLIKA UTVECKLINGSERBJUDANDEN

· Konstruktiv kommunikation och förändring - Ett nytt sätt att kommunicera via känslor och behov för att skapa kontakt och förändring

· Konflikter som möjlighet - Konstruktiv konflikthantering

· Förändringens fyra rum - Öka inspiration och nöjdhet genom kreativ problemlösning i grupp och organisationsfrågor

· Medveten närvaro, kontakt med nuet

· Ledarskapsutveckling

· Coachning - Handledning

· Medling, praktisk konfliktbearbetning

· Konsultativt förhållningssätt

· Yoga-och meditationsträning

· Systemiska Konstellationer