Kundaliniyoga är en aktiv och dynamisk form av yoga. Den handlar om att få fysisk flexibilitet, mer livsenergi och att öka sin medvetenhet. Kundaliniyoga är en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, avslappning och koncentration.
Yoga översätts ofta med förening. Detta syftar på en förening mellan kropp och själ.
Kundalini översätts med livsenergi. Genom att träna yoga stärker man nervsystemet och frigör blockeringar i kroppen, vilket gör att man får ett ökat energiflöde och mer livskraft. Man ökar även sin medvetenhet genom att iaktta och observera sin kropp, tankar och känslor.

Yogans högsta mål.
Yoga vill få oss att identifiera oss med vårt inre jag.
Enligt yogatraditionen har man som människa två olika livsuppgifter. Det ena är att lära känna sig själv och stärka upp de svaga sidorna i sin personlighet. Det andra är att använda den unika gåva som var och en fått för att kunna hjälpa andra människor.

Koncentrationen
I kundaliniyoga strävar man efter att hela tiden behålla sin uppmärksamhet i kroppen. Det innebär att vara närvarande i kroppen, rörelsen och i nuet. Till hjälp att vara närvarande har man koncentration på andningen, på ett mantra eller på en speciell kroppsdel.
Effekten blir att man tränar upp sin koncentrationsförmåga, sin förmåga att lyssna på kroppens signaler och sin förmåga att vara närvarande i nuet.

Medveten närvaro i vardagen.
Genom yoga och Giraffspråket kan du öva upp din förmåga att ha kontakt med nuet. Du iakttar dig själv med full uppmärksamhet och acceptans i yoga och meditationsövning. Du känner vad du känner med ett öppet hjärta och ger dig själv empati. Denna inkännande övning ökar din medvetenhet om dina behov. När du utvecklar din medvetenhet kan du också förbättra kommunikationen. Då kan du uttrycka dig klart och konkret för att skapa kontakt både inåt och utåt samt göra medvetna val.

Läs mer i boken Här och NU -medveten närvaro genom kundaliniyoga och giraffspråket. Där beskrivs hur dessa tekniker hjälper oss att göra vår kropp och vårt sinne uppmärksamma på det som är här och nu. Det är då som vi kan komma i kontakt med vårt inre som ger oss kraft och är helande. Vi lär känna oss själva och blir mer öppna i mötet med andra människor.
Boken kan beställas på kontaktsidan.
Du kan också kontakta mig för en presentation av ett yogapass eller ett seminarium runt Medveten närvaro.För aktuella kurser och resor i Yoga och självledarskap se
www.soulyogagoteborg.se
www.yoga-resor.se