KONFLIKTER SOM MÖJLIGHET TILL UTVECKLING OCH FÖRNYELSE
Att hantera konflikter och motsättningar


Konflikter och motsättningar
uppstår på de flesta arbetsplatser förr eller senare. Vad vi gör med konflikterna har en avgörande betydelse för klimatet och effektiviteten på arbetsplatsen.
Man kan välja att se konflikter som något negativt och destruktivt och försöka sopa dem under mattan. Problemet med det tillvägagångssättet är att de smyger sig fram igen och stjäl tid och kraft. Jag väljer att se konflikter som en möjlighet till förändring. Det är något som inte stämmer och behöver rättas till. Konflikten ger en vägledning om detta.

Målet med konflikthantering och medling är att få insikt i olika anledningar till att konflikter uppstår och finna en lösning som passar samtliga berörda. Det gäller att lära sig hantera konflikter och motsättningar i konstruktiva banor. Att se vad som händer i gruppen och känna till hur man identifierar och hanterar konflikter.

Syftet är att finna nya sätt att förhålla sig i konflikter. Att få en bättre förmåga att strukturera problemen och bedömma vilken konflikthanteringsstil som är bäst att använda i den aktuella situationen.

Vid medling på en arbetsplats och vid utbildning i konflikthantering berör jag:
• Konfliktdefinition
• Grundsyn på konflikter
• Olika typer av konflikter
• Utveckling av en konflikt
• Grupprocessen - när konflikter uppträder i gruppens arbete
• Olika sätt att hantera konflikter effektivt - Konflikthanteringsstilar
• Grupparbete kring olika konfliktsituationer utifrån deltagarnas egna
  verklighet
• Kommunikation vid konflikthantering
• Medling

Metod:
Teorier om konflikter varvas med övningar och erfarenhetsutbyte i hur konflikter hanteras. Utifrån kursledarens samt deltagarnas erfarenheter tar vi fram olika alternativa sätt att hantera aktuella konfliktsituationer.
Smith Utveckling är engagerat i Svenskt Forum för Medling
www.konfliktcentrum.se
www.s-f-m.se
www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se.