* Bidrar med kunskap om människan och organisationen i förändring
* Ledarskapsutveckling
* Organisationsförändring

Smith Utveckling har en helhetssyn, där människan sätts i fokus. Utgångspunkten i arbetet är deltagarnas erfarenheter, kunskap och aktuella situation för att få tillstånd en lärprocess där var och en är delaktig. Teorier varvas med erfarenhetsutbyte och övningar, varvid en individ- och företagsanpassning sker. Målet är att skapa arbetssituationer där utrymme ges för att öka ledarens och arbetsgruppens kapacitet samt förmåga att hantera både arbetsuppgifter och relationer.

För att uppnå en väl fungerande organisation och lönsamt företag utgår Smith Utveckling från 5K:
KOMMUNIKATION - KONFLIKTHANTERING - KREATIV FÖRÄNDRING - KUNDALINIYOGA - KONSTELLATIONER

KOMMUNIKATION - uppstår när vi möts, därför är det viktigt att öka förmågan att kommunicera effektivt med en öppen och ärlig dialog. Detta bidrar till bättre kontakt och ökat samarbete.

KONFLIKTHANTERING konflikter uppstår i många fall beroende på att vi pratar förbi varandra och får sk pseudokonflikter. Identifiera och lär dig olika konflikthanteringsstilar. Konflikter kan vara början till något nytt och skapa möjligheter och nytänkande.

KREATIV FÖRÄNDRING - kommer ur konflikt, kommunikation och kontakt. Energin som uppstår kan användas till att skapa bra arbetssituationer, där var och en får användning för sin kompetens. Då vågar vi bejaka olikheter.

KUNDALINIYOGA - för att skapa balans i livet behöver vi träna kropp, själ och sinne. Genom yoga ökar vi vår förmåga att göra medvetna val.

KONSTELLATIONER - Systemiska konstellationer ger en unik möjlighet att få syn på den dynamik och kunskap som många gånger ligger dold i olika dilemman och konflikter.
Det är ett kreativt och lösningsinriktat sätt att arbeta. .

Arbetssättet har utvecklats genom bred erfarenhet av arbetsprocesser med hög delaktighet samt konkret problemlösning i små och stora företag, kommuner och landsting.