hem

Verktyg för individuell utveckling och självkännedom
Personlig Dialektik med Outsiderskalan är ett verktyg för personlig utveckling, ökad självförståelse samt större accepterande och tillvaratagande av personliga olikheter.
Modellen ger en ökad förståelse av ditt eget handlande i olika situationer, den värderar inte och skapar därför ett bra utgångsläge för förändring. Det är helt enkelt naturligt och därmed acceptabelt att vara i det livsläge som man är. När vi ser var vi befinner oss i olika livslägen kan vi orientera oss i en personlig eller organisatorisk situation. Vi kan medvetet reflektera och därmed påverka vår situation genom aktiva val.

Livstillfredsställelse-LTI
LTI ger ökad förståelse för upplevelsen av den egna livssituationen. Materialet ger dig en god hjälp till att utforska din livstillfredsställelse eller brist på densamma, samt att få kontakt med dina så kallade pådrivare/drivkrafter. Du får en klar indikation på vad som behöver utvecklas.

Hur kommer det sig att du förhåller dig som du gör och vad kan du göra åt det!

Vill ni veta mer om Fyrarummaren och hur de olika verktygen kan användas på er arbetsplats är ni välkomna att kontakta mig (se kontaktsidan).
Fyrarummaren har sitt ursprung i Docent Claes Janssens banbrytande forskning.
Ni kan finna mer information på Janssens hemsida www.claesjanssen.se